Oferta

Izolacje termiczne techniczne

  • wykonywane wszelkimi dostępnymi materiałami izolacyjnymi z możliwością pokrycia izolacji blachą aluminiową, ocynkowaną, nierdzewną, gładką i trapezową w zależności od wymagań inwestora
  • izolacje cieplne, zimnochronne, akustyczne oraz pokrycia zbiorników i kanałów

 

Instalacje ochronne przy użyciu kabli grzewczych

  • do zabezpieczenia rur przed zamarzaniem
  • do ogrzewania rur z olejami, tłuszczami, ściekami, także w strefach zagrożonych wybuchem,
  • do zabezpieczenia rur z ciepłą wodą (zamiast cyrkulacji)
  • do ochrony rynien i rur spustowych przed zalodzeniem
  • do utrzymywania temperatur procesowych w rurociągach i zbiornikach z dowolnym medium, także w strefach zagrożonych wybuchem

 

Montaż i wykonanie instalacji wentylacyjnych

  • wykonawstwo i montaż wszelkich wentylacji nawiewnych i wywiewnych z kompleksowym uruchomieniem całości urządzeń
  • kompleksowa ochrona garaży podziemnych przed zatruciem spalinami

 

Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie

  • wykonawstwo pokryć dachowych w dowolnej technologii, łącznie z obróbką dekarską
  • wykonanie na zlecenie inwestora wszelkich prefabrykatów i innych elementów z blachy ocynkowanej, aluminiowej i nierdzewnej.

 

Sprzedaż materiałów do wykonania izolacji termicznych