Oferta

Izolacje termiczne techniczne

 • wykonywane wszelkimi dostępnymi materiałami izolacyjnymi z możliwością pokrycia izolacji blachą aluminiową, ocynkowaną, nierdzewną, gładką i trapezową w zależności od wymagań inwestora
 • izolacje cieplne, zimnochronne, akustyczne oraz pokrycia zbiorników i kanałów

 

Instalacje ochronne przy użyciu kabli grzewczych

 • do zabezpieczenia rur przed zamarzaniem
 • do ogrzewania rur z olejami, tłuszczami, ściekami, także w strefach zagrożonych wybuchem,
 • do zabezpieczenia rur z ciepłą wodą (zamiast cyrkulacji)
 • do ochrony rynien i rur spustowych przed zalodzeniem
 • do utrzymywania temperatur procesowych w rurociągach i zbiornikach z dowolnym medium, także w strefach zagrożonych wybuchem

 

Montaż i wykonanie instalacji wentylacyjnych

 • wykonawstwo i montaż wszelkich wentylacji nawiewnych i wywiewnych z kompleksowym uruchomieniem całości urządzeń
 • kompleksowa ochrona garaży podziemnych przed zatruciem spalinami

 

Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie

 • wykonawstwo pokryć dachowych w dowolnej technologii, łącznie z obróbką dekarską
 • wykonanie na zlecenie inwestora wszelkich prefabrykatów i innych elementów z blachy ocynkowanej, aluminiowej i nierdzewnej.

 

Sprzedaż materiałów do wykonania izolacji termicznych